ورزش3

4 فروردین 1402 2:18

خلاصه بازی پرتغال 4 - لیختن اشتاین 0

خلاصه بازی پرتغال 4 - لیختن اشتاین 0

خلاصه بازی پرتغال 4 - لیختن اشتاین 0

پیروزی 4 بر 0 پرتغال برابر لیختن اشتاین در چارچوب رقابتهای انتخابی یورو