رکنا

3 فروردین 1402 22:20

خودروی تاکتیکی موشک انداز ایرانی + عکس قاتل هلی کوپترهای جنگی را ببینید

خودروی تاکتیکی موشک انداز ایرانی + عکس قاتل هلی کوپترهای جنگی را ببینید

تصاویری از خودروی تاکتیکی ارس و سامانه پیشرفته ضد زره و ضد بالگرد و ضد استحکامات پیروز.

این سامانه بر روی خودرو و نفربر قابل نصب است و به موشکهای ضد زره قدرتمند دهلاویه مجهز است که در آخرین مدل ساخته شده ان در ایران توان نفوذ در زره ۱۲۰۰ میلیمتری را دارد و حداکثر برد درگیری آن ۵ کیلومتر است و توان درگیری در ۳۶۰ درجه اطراف خود را داراست.

خودروی تاکتیکی موشک انداز ایرانی + عکس قاتل هلی کوپترهای جنگی را ببینید

از ویژگی های مهم این سیستم قدرت تحرک بالا و جابجایی سریع و توان شلیک چند فروند موشک پشت سر هم در فاصله زمانی کمتر از ۰.۶ ثانیه جهت نابود سازی قطعی تانک و نفربر و استحکامات و همچنین مجهز بودن به کیت جست جو گر و قفل چند منظوره و اتوماتیک الکترو اپتیکی و حرارتی و لیزری است که از این سامانه یک سلاح بسیار خطرناک علیه هر نیروی زمینی ساخته است.

خودروی تاکتیکی موشک انداز ایرانی + عکس قاتل هلی کوپترهای جنگی را ببینید

این سامانه در سال ۱۳۹۶ معرفی شد و تعداد قابل توجهی از به نیروی زمینی سپاه پاسداران تحویل شد. سامانه پیروز علاوه بر اهداف زمینی قابلیت شکار بالگرد ها در ارتفاع پست نیز دارد.