مهر

28 اسفند 1401 21:22

جلسه فشرده برای تعیین دستمزد کارگران

جلسه فشرده برای تعیین دستمزد کارگران
جلسه فشرده برای تعیین دستمزد کارگران

جلسه برای تعیین دستمزد کارگران از ساعت ۲۰ امشب در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای کار برای تعیین دستمزد کارگران در حال برگزاری است این جلسه با حضور وزیر تعاون و نمایندگان کارگری برگزار شده است.

پیش بینی می‌شود این جلسه تا دیر وقت طول کشیده و در نهایت دستمزد کارگران تعیین شود.

.