رکنا

28 اسفند 1401 20:48

سفیر جدید ترکیه استوارنامه خود را تسلیم امیرعبداللهیان کرد

 سفیر جدید ترکیه  استوارنامه خود را تسلیم امیرعبداللهیان کرد
 سفیر جدید ترکیه  استوارنامه خود را تسلیم امیرعبداللهیان کرد

سفیر جدید ترکیه استوارنامه خود را تسلیم امیرعبداللهیان کرد

سفیر جدید ترکیه رونوشت استوارنامه خود را تسلیم امیرعبداللهیان کرد.

به گزارش رکنا، سفیر جدید جمهوری ترکیه در کشورمان، در آغاز مأموریت دیپلماتیک خود در جمهوری اسلامی ایران، با وزیر امور خارجه دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.